ISEGA

Produkte, ki pridejo v stik s hrano, testira in certificira neodvisni inštitut ISEGA. Papir, ki ji je pridobil pozitivno mnenje ISEGA inštituta, je varen za direkten stik z živili.