Družba Goričane, d.d., kot prva papirnica v Sloveniji, dobi dovoljenje v skladu z Direktivo IPPC

Agencija RS za okolje in prostor družbi Goričane, d.d., kot prvi papirnici v Sloveniji, izda okoljevarstveno dovoljenje v skladu z Direktivo IPPC.