Redna letna skupščina družbe

Redna letna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala 25. avgusta 2022.

Skupščine se je udeležilo 97,59 odstotka vseh delničarjev z glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta.

Skupščina je za člana NS ponovno imenovala g. Marjana Mahniča.

Za revizorja družbe Goričane d.d.za naslednje triletno obdobje je skupščina imenovala revizijsko hišo Constantia Primia d.o.o.