Zapiski Ludwiga van Beethovna iz 1819. leta sedaj na papirju Sora press cream

Beethovnova partitura je zapisana na ročno izdelanem, nebeljenem papirju, tiskana izdaja pa je bila realizirana na reprezentativnem brezlesnem nepremaznem papirju Sora press cream, ki ga proizvaja ugledno slovensko podjetje Goričane, ki s svojo tradicijo sega v 18. stoletje.

Narodna univerzitetna knjižnica v svojih arhivih hrani redek dokument, originalni rokopis Beethovnove Simfonije v F-duru opus 68 – »Pastoralna«. Ta rokopisni prepis z Beethovnovimi lastnoročnimi zaznamki, je ljubljanski Filharmonični družbi po vsej verjetnosti podaril veliki skladatelj osebno leta 1819 v zahvalo ob izvolitvi v častnega člana.

Ob 80-letnici ustanovitve in 200-letnici osebnega stika skladatelja z Ljubljano se je Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani odločila dragoceni dokument deliti s širšo umetniško in znanstveno javnostjo in natisnila skenograme originalnega vira. Izdaja tako stopa ob bok rokopisu, ki ga hranijo v skladateljevem rojstnem Bonnu, in drugim dokumentom, ki se tičejo te simfonije.

Beethovnova partitura je zapisana na ročno izdelanem, nebeljenem papirju, tiskano izdajo pa je Akademija za glasbo realizirala na reprezentativnem brezlesnem nepremazanem papirju Sora press cream.

Beethovnove partiture