SIQ ISO 22000

Standard ISO 22000  je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve proizvodnje higiensko varnih proizvodov za organizacije vključene v prehransko verigo. Naša organizacija je vključena v prehransko verigo preko proizvodov, ki so namenjeni za pakiranje živil. Ustreznost končnih proizvodov za stik z živili preverjamo z monitoringom v zunanjem akreditiranem laboratoriju ISEGA.