Sklic skupščine družbe 2024

Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena statuta delniške družbe redno zasedanje SKUPŠČINE DRUŽBE, ki bo dne 21. avgusta 2024 ob 12.00 uri na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode.

sklic skupščine-avgust 2024

nasprotni predlog VZMD