Skupščina družbe 2023

 

Redna letna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala 24. avgusta 2023.

Skupščine se je udeležilo 97,53 odstotka vseh delničarjev z glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2022, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

Skupščina je za člana NS ponovno imenovala mag. Andreja Pagona in se seznanila z imenovanjem Klemena Burgarja, kot predstavnika sveta delavcev v NS.

Potrjeni so bili vsi sklepi, ki jih je predlagala uprava družbe. Poslovno leto 2022 je družba zaključila z dobičkom.