Sora press

SORA press je brezlesni nepremazan grafični papir.

Specifikacija papirja

TS – 12. 10. 2021 STANDARD 60 65 70 75 80 90 100 110 120 Toleranca
Gramatura [g/m2] ISO 536 60 65 70 75 80 90 100 110 120 ± 2
Spec. volumen [cm3/g] ISO 534 1,16 1,16 1,14 1,14 1,13 1,1 1,1 1,08 1,08 ± 0,07
Gladkost Bendtsen [ml/min] ISO 8791-2 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ± 40
Relativna vlaga [%] DIN 53118 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 ± 7,5
CIE belina [%] ISO 11475 (D65/10°) 145 145 145 145 145 145 145 145 145 ± 4
Opaciteta [%] ISO 2471 87 89 90 92 93 95 97 98 99 ± 2