FSC

Certifikati FSC se izdajajo za izdelke, pri katerih se upoštevajo načela trajnosti. FSC promovira trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje.