PEFC

PEFC certifikati zagotavljajo sistem preglednega nadzora gospodarjenja z gozdovi in sistem sledljivosti lesa od gozda pa do končnega proizvoda.