40 let papirnega stroja in 230 let papirničarstva v Goričanah

Visoka obletnica ene najstarejših papirnic v Sloveniji in poklon podjetniškemu pogumu, ki je pred štiridesetimi leti z nakupom še danes delujočega papirnega stroja omogočil ne le preživetje, ampak razvoj najkvalitetnejših papirjev v Goričanah. Slavje so dopolnili še živeči akterji te investicije in kratek arhivski film, ki prikazuje tedanje dogajanje.

Osrednji junak prireditve ob obletnici je seveda papirni stroj, ki je Goričanam omogočil, da so ostale na zemljevidu papirnic. Leta 1976 so Goričane stroj kupile v partnerstvu s tedanjim Aerom ne glede na nasprotovanje konkurentov in ne glede na skepso stroke, če Goričanam tak podvig sploh lahko uspe. Pred tem so namreč Goričane od leta 1931 proizvajale zgolj celulozo. Grozilo je, da bo papirniška tradicija zaradi nerentabilne proizvodnje celuloze v Goričanah za vedno ugasnila.

Zaprtje Goričan ne bi bila le škoda za delavce in lokalno skupnost Medvod, ampak bi s tem prekinili delovanje ene od edinih dveh papirnic v Sloveniji, ki delujejo na slovenskih tleh še iz časov ročne izdelave papirja. Monografija, ki jo je v imenu Goričan napisal Darko Cafuta, namreč razkriva neverjetno bogastvo tehnoloških in podjetniških podvigov goričanskih papirničarjev od leta 1786 naprej.

Direktor Goričan, Andraž Stegu, je v uvodnem pozdravu izpostavil globoko spoštovanje dediščini, na kateri lahko danes Goričane gradijo razvoj cele vrste specialnih papirjev in poslovni uspeh na izjemno konkurenčnem globalnem trgu. Junak obletnice, papirni stroj, je v času od postavitve seveda doživel številne nadgradnje in posodobitve, ki danes omogočajo stroškovno ugodno proizvodnjo najkvalitetnejših papirjev, ampak osnova je tista, ki so jo zakoličili ob postavitvi. Zahvalo je dopolnil za to priložnost ustvarjen film, ki prikazuje ključne trenutke projektiranja, gradnje in zagona tega stroja. Arhivski posnetki, ki jih komentira Darko Cafuta in predstavljajo pomemben spomenik podjetniškemu in tehnološkemu razvoju Slovenije v prejšnjem stoletju.

Ob zaključku je tehnični direktor Goričan Janez Gale izpostavil, da so Goričane zahvaljujoč dobro postavljenim temeljem v preteklosti danes visoko specializiran poslovni organizem, ki tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah ustvarja nova delovna mesta zlasti za kemike, strojnike in mehatronike ter nudi svojim kadrom strokovno usposabljanje, saj se po ukinitvi Srednje šole tiska in papirja papirna industrija sooča s pomanjkanjem strokovne usposobljenosti proizvodnega kadra. Goričane to vrzel zapolnjujejo z modelom prenosa znanja s starejših zaposlenih na mlajše ter z napotitvijo kadrov v izobraževalne ustanove v tujino.

Dogodek je dopolnila podelitev zahval sodelavcem Goričan, ki so prisostvovali postavitvi stroja pred štiridesetimi leti in so še danes zaposleni v podjetju.