SIQ ISO 22000

Standard ISO 22000 je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve proizvodnje higiensko varnih proizvodov za organizacije vključene v prehransko verigo. Naša organizacija je vključena v prehransko verigo preko proizvodov, ki so namenjeni za pakiranje živil. Ustreznost končnih proizvodov za stik z živili preverjamo z monitoringom v zunanjem akreditiranem laboratoriju ISEGA.

 

SIQ ISO 9001

Standard ISO 9001 je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zahteve standarda se osredotočajo predvsem na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev.

SIQ ISO 14001

Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu, da bi odgovorile na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za okolje. Cilj standarda je ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev za nadaljnje generacije.

ISO 14001 podrobno navaja najbolj pomembne zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje okoljskih vidikov organizacije. Opisuje, kako voditi in izboljšati celotni sistem ravnanja z okoljem.

FSC

FSC

Certifikati FSC se izdajajo za izdelke, pri katerih se upoštevajo načela trajnosti. FSC promovira trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje.

PEFC

PEFC certifikati zagotavljajo sistem preglednega nadzora gospodarjenja z gozdovi in sistem sledljivosti lesa od gozda pa do končnega proizvoda.

ISEGA

ISEGA

Produkte, ki pridejo v stik s hrano, testira in certificira neodvisni inštitut ISEGA. Papir, ki ji je pridobil pozitivno mnenje ISEGA inštituta, je varen za direkten stik z živili.

Dovoljenje AEO

Namen AEO programa Evropske unije je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije. Status AEO tako prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi.