V Goričanah smo specialist za proizvodnjo nemasovnih brezlesnih nizkogramskih papirjev. Tehnološka inovativnost in stalen razvoj novih papirjev ter prilagodljivost kupcem nam odpirajo vrata v industrije vseh vrst.

Področja uporabe

Farmacija in kozmetika

Širok nabor nizkogramskih papirjev visoke opacitete za tisk navodil in prilog.

Seznam papirjev

Področja uporabe

Embalaža in etikete

Papirji za izdelavo različnih embalažnih rešitev in njihovega označevanja.

Seznam papirjev

Področja uporabe

Kreativne industrije

Odlična potiskljivost belih in barvnih voluminoznih papirjev za najzahtevnejše uporabnike.

Seznam papirjev

Področja uporabe

Religiozne izdaje in slovarji

Nizkogramski beli, barvni in personificirani papirji za religiozno literaturo, slovarje, leksikone in kataloge.

Seznam papirjev

Področja uporabe

Papirji za posebne aplikacije

Papirji razviti za specifične uporabe v industriji in grafiki.

Seznam papirjev

Vrste papirja

Nizkogramski

Brezlesni papirji gramatur od 37 g do 60 g.

Seznam papirjev

Vrste papirja

Barvni

Brezlesni barvni papirji raznih gramatur in nians.

Seznam papirjev

Vrste papirja

Specialni papirji

Papirji s specialnimi premazi in barierami.

Seznam papirjev

Vrste papirja

Papirji z zaščito

Papirji z implementacijo zaščit po meri kupca.

Seznam papirjev

Vrste papirja

Nepremazani

Brezlesni nepremazani papirji raznih gramatur in nians z odličnimi potiskovnimi lastnostmi.

Seznam papirjev

Vrste papirja

Pigmentirani

Brezlesni nizkogramski pigmentirani papirji vrhunske opacitete z odličnimi potiskovnimi lastnostmi.

Seznam papirjev

Vrste papirja

Premazani

Brezlesni voluminozni premazani papirji raznih gramatur in nians z odličnimi potiskovnimi lastnostmi.

Seznam papirjev