Delavec za potrebe elektro vzdrževanja (M/Ž)

 

DELAVEC ZA POTREBE ELEKTRO VZDRŽEVANJA

 • preventivno in kurativno vzdrževanje strojev in naprav,
 • kontrola strojev in naprav ter poročanje o stanju,
 • upravljanje transportnih sredstev,
 • uporabljanje tehnične dokumentacije,
 • zagotavljanje čistoče in urejenosti delovnega okolja,
 • obvladovanje predpisanih zapisov,
 • izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa ter internimi akti.

Pristojnosti in odgovornosti:

 • za pravočasno, kvalitetno in gospodarno izvajanje del ter doseganje načrtovanih rezultatov dela,
 • za izvajanje nalog v skladu s cilji, pravilniki, predpisi in navodili,
 • za skrbno, gospodarno in strokovno ravnanje z materiali, delovnimi sredstvi, opremo in časom,
 • za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja.
 • IV. st. poklicne izobrazbe elektro smeri,
 • poznavanje zgradbe in funkcije strojev in naprav, elektro elementov in postopkov menjave ter poznavanje proizvodnega procesa,
 • razumevanje tehnične dokumentacije,
 • sposobnost za delo na višini,
 • poznavanje krmilnih sistemov,
 • specifična znanja posameznih področij (hidravlika, pnevmatika, tesnila…).

Ponujamo:

 • redno plačilo,
 • zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas,
 • urejeno delovno okolje.

Prijava na delovno mesto

Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da svojo predstavitev pošljite na e-pošto petra.hunjadi@goricane.si