Družba je pridobila status AEO za carinske poenostavitve

Družba Goričane, d.d. je pridobila dovoljenje o pridobljenem statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO.Namen AEO programa Evropske unije je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije. Status AEO tako prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi.

Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige.

AOE certifikat (PDF)