Nova investicija

Izvede se prva večja investicija v energetiko v zadnjih 40 letih – nov parni kotel Bosch.