Letna skupščina družbe 2019

23. 9. 2019 je potekala redna letna skupščina družbe. Zastopanega je bilo 97,65 % kapitala. Sprejeti so bili vsi predlagani sklepi.