Letna skupščina družbe 2020

Redna letna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala 25. avgusta 2020.

Skupščine se je udeležilo 97,45 odstotka vseh delničarjev z glasovalno pravico. Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta. Skupščina je za člana NS ponovno imenovala g. Marjana Mahniča. Potrjeni so bili vsi sklepi, ki jih je predlaga uprava družbe. Poslovno leto 2019 je družba zaključila z dobičkom.