Letna skupščina družbe

Redna letna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala 10. junija 2021.

Skupščine se je udeležilo 98,25 odstotka vseh delničarjev z glasovalno pravico. Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2020, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. Skupščina je za člana NS ponovno imenovala mag. Andreja Pagona. Potrjeni so bili vsi sklepi, ki jih je predlaga uprava družbe. Poslovno leto 2020 je družba zaključila z dobičkom.