Preventivno prestrukturiranje – Podpis aneksa

Seznanjamo vas, da je družba Goričane d.d. s finančnimi upniki sklenila aneks k dogovoru o prostovoljnem oziroma preventivnem finančnem prestrukturiranju obveznosti družbe za obdobje 2017-2022.