Preventivno prestrukturiranje

Seznanjamo vas, da je družba Goričane d.d. v mesecu avgustu s finančnimi upniki sklenila dogovor o prostovoljnem oziroma preventivnem finančnem prestrukturiranju obveznosti družbe za obdobje 2014-2017. V nadaljevanju bi vam želeli predstaviti nekatere ključne posledice potrjenega preventivnega finančnega prestrukturiranja.