Znanstvena monografija na papirju SORA matt

Slovenski razkol: okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora je znanstvena monografija zgodovinarja in novinarja Jožeta Možine, v kateri avtor obravnava dogodke in vzroke, ki so v času druge svetovne vojne pripeljali do slovenskega razkola. Knjiga je bila prvič objavljena leta 2019, vse izdaje pa so natisnjene na papirju papirnice Goričane. Jože Možina, avtor monografije, izbor komentira: »Dolgo smo iskali pravi papir za monografijo Slovenski razkol, prepričani smo bili, da mora biti knjiga zaradi prelomne vsebine, obsega, fotografij in dokumentov v vseh elementih vrhunska. Vse to se je uresničilo, ko smo izbrali papir SORA matt 115g. Močan, brez leska, odličen tudi za barvni tisk je dodal tisto uspešno podrobnost na izjemni poti knjige med bralce, ki do sedaj beleži že sedem velikih ponatisov.”

Knjigo so natisnili in že večkrat ponatisnili pri tiskarni Grafika Soča.

Tiskano na papirjih Sora