Sklic skupščine 10. junij 2021

Uprava delniške družbe GORIČANE, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena statuta delniške družbe redno zasedanje skupščine družbe, ki bo dne 10. junija 2021 ob 12.00 uri na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode.

Sklic skupščine, 10. junij 2021

Nasprotni predlog delničarja VZMD